Ideeregister.nl

Voorkomen dat iemand er met jouw idee vandoor gaat? Registreer het nu!

Door jouw idee vast te leggen in ons register, kun jij aantonen door middel van een datumstempel wanneer jij een idee hebt gehad. Je claimt een juridische positie op basis van de registratiedatum. Een ideeregistratie is 10 jaar lang geldig. 

Eenmalige kosten:

€ 175,-  147,-

In slechts 10 minuten geregistreerd!
100% geheimhoudingsgarantie.
Beveiligd en versleuteld opgeslagen.


 Dagelijks registreren 100+ mensen zelf hun ideeën in ons register. Bij vragen help ik graag.
Jochem van Betten - Adviseur ideeregistratie


Hoe werkt een ideeregistratie?

Door jouw idee te registreren in ons register krijg jij een registratiebewijs met officiële datumstempel. Met dit registratiebewijs kun jij in ieder geval bewijzen op welke datum jij dit idee al had en of je dus eerder bent dan iemand anders!

Het registratiebewijs is een wettelijk bewijsmiddel. Een idee registratie kost tijdelijk slechts € 147,- incl. BTW en jouw registratie wordt dan gedurende 10 jaar bewaard in ons register. De ideeën blijven geheim. Er is niemand die jouw idee registratie in kan zien.

1

Omschrijf jouw idee

Een idee of gedachte wordt niet beschermd door auteursrecht, omdat het niet waarneembaar is. Pas als een idee is uitgewerkt is het te beschermen.

Een uitgewerkt idee dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en een persoonlijke stempel van de maker te dragen wil het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Omschrijf daarom jouw idee zo goed en compleet mogelijk in ons formulier.
2

Vul jouw gegevens in

Wie is de eigenaar van het uitgewerkte idee? Vul deze gegevens zo compleet mogelijk in. Met het registratiebewijs kun jij op ieder gewenst moment eenvoudig aantonen dat jij de eigenaar bent van het uitgewerkte idee.

3

Start betaling

Via iDEAL betaal je de registratiekosten. Jouw uitgewerkte idee wordt digitaal vastgelegd, inclusief een datumstempel. Een registratiebewijs met officiële datumstempel ontvang je per e-mail. Het registratiebewijs wordt gedurende 10 jaar bewaard in ons ideeregister.

Ideeregistratie.nl

Informatie

Een idee of gedachte wordt niet beschermd door een auteursrecht. Zoiets is namelijk niet waarneembaar. Pas als een idee of een werk is uitgewerkt is het te beschermen. Een werk dient een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en een persoonlijke stempel van de maker te dragen, wil het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen.

Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of een werk auteursrechtelijk beschermd is of niet en hoe groot de beschermingsomvang is. Jij kan hier bij ideeregister.nl jouw werk registreren. Met een registratie kun je in ieder geval bewijzen op welke datum jij dit werk al had en of je dus eerder bent dan de eventuele inbreukmaker.

Deze datum geeft jou bewijsrechtelijk een sterke juridische positie bij het handhaven van jouw rechten tegen copycats. Een idee registratie is geldig voor 10 jaar. Na een periode van 10 jaar kan deze telkens weer verlengd worden met een periode van 10 jaar.

Eenmalige registratiekosten:

175,- 147,-Kosten

Direct jouw
idee vastleggen!

€ 175,-  147,-

10 jaar geldig

  • Digitaal vastgelegd
  • Voorzien van datumstempel
  • Wettelijk bewijsmiddel tegen copycats
Jouw idee vast laten
leggen door een jurist

€ 275

10 jaar geldig

  • Deskundig advies
  • Uitgebreid omschreven
  • Digitaal vastgelegd
  • Wettelijk bewijsmiddel tegen copycats
  • Voorzien van datumstempel 

Contact

Heb je een vraag of een opmerking? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Telefoon

020 30 86 384

Email

info@ideeregister.nl

Adres

Keizersgracht 620, 1017ER Amsterdam

Klantenservice

10:00 - 17:00

© Copyright 2022 Ideeregister.nl - All Rights Reserved - Algemene voorwaarden
Onderdeel van LegalMatters.com

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

Start a website with Mobirise